Δείγματα Απλού Εξωφύλλου

 

 
Το απλό εξώφυλλο αποτελεί μια εισαγωγική επιλογή και περιλαμβάνει τη χρήση έτοιμης stock εικόνας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και το ύφος του έργου, και την προσθήκη του τίτλου/ονόματος συγγραφέως. Δεν παρέχεται δυνατότητα παρέμβασης μετά την παράδοση.